27. ožu 2010.

srce

HIMNA MAŠINI MOGA TELA

Audrey Kawasaki: My Dishonest Heart


krv...........pepsin..............krv
želudac................srce..............krv
pulsiraju.............kucaju.........pojačano
rolne.......................mojih.............creva
........................mozak............................
kablovi do mojih vena................................
jedan.................jedan...............jedan..........
zavrnuta žica vodova................................
moje srce kuca istovremeno.................
ka mom srcu.....................................
električno srce jedan......................
akumulator...................................
smiluj se nada mnom....................
transmisioni pojase.....................
moje srce.........moja creva.........
dinamo-srce...........................
dva.............dva.............dva
električna pluća...................
magnetna dijafragmo...........
smilujte se nada mnom.......
trbušna...jedan...dva.......
telefon... moga mozga.....
dinamo...mozga.........
tri....tri....tri........
1... 2... 3..........
mašino moga tela
funkcioniši
obrći se
živi

Iz zbirke Noć-dan, 1922.
T i t u s Č i ž e v s k i


Srce

Nije dotakla nista sto bi moglo da boli
njene ruke su bele kao led
njene misli su ciste, ona misli da voli
ona veruje, veruje

Nece doci na jesen kada opada lisce
nece doci u zimu kad je sneg
nije imala razlog, nije imala kada
da ostane, da ostane kraj mene
da li da verujem u to

Nisam rekao nista sto bi moglo da znaci
nisam nasao onu pravu rec
koja moze da veze, koja moze da boli
kojoj verujem, verujem

Nece doci na jesen kada opada lisce
nece doci u zimu kad je sneg
nije imala hrabrost, nije imala kada
da ostane, da ostane kraj mene
da li da verujem u to

ekv