29. tra 2010.

o vatri

Light My Fire

You know that it would be untrue
You know that I would be a liar
If I was to say to you
Girl, we couldn't get much higher

Come on, baby, light my fire
Come on, baby, light my fire
Try to set the night on fire

The time to hesitate is through,
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love become a funeral pyre

The time to hesitate is through
No time to wallow in the mire
If I was to say to you
Girl, we couldn't get much higher

The Doors [1966]

Pohvala vatri
I

Ona nema nikoga
osim sunca i mene

II

Ona se ukazuje lutalici
ukazuje se lukavom
ukazuje se zaljubljenom

Ništa nije izgubljeno u vatri
samo je sažeto

III

Na krajevima vatre
predmeti koji ne svetle
niti se nečim drugim odlikuju
traju u tuđem vremenu

Ptica koja sama čini jato
iz nje izleće

Uzmite šaku svežeg pepela
ili bilo čega što je prošlo
i videćete da je to još uvek vatra
ili da to može biti

Feniks(1)

Smrću izmenjena kamen otvara
Prazno polje doziva glasom umiri mora
Jedina ptica što samu sebe stvara
Iz pepela zlih vesti i praznih dogovora.

Ona je računanje inspirisano zvezdama
Sjaj koji ruku srce i um spaja
Ona je cvet što procveta al utaja
Predelu ime. Peva iz neznana.

Jedina ume da pepeo pobedi
I da iz vatre iznese svoj glas
Obećana u odgovoru na pakao leti
Sama u sebi čeka svoj čas.

Crna vatra

Noći o noći trostruka vatro
Jedom vatrom ubijaš
Drugom vatrom lečiš
Trećom se vatrom šališ

(Treća vatra je crna)

Glad vari mrak
Priroda avaj još nije stvorena
Pesmo mani se margina
Peva se odozgo nadole

(O radosti brzog perja)

Nežnost je životinjska lenjost
proždiranja
Za vreme ljubavi jedan ludak ždere
dugu
I peva, mladi čuvar zore, kloakom
slavuja
Na nizbrdici pesničkih poređenja

Branko Miljković


Haraclite [Heraklit u Efesu] 1790

***

A PRAISE TO THE FIRE

I

It doesn't have anyone
Except the sun and me.

II

It appears to the rambler
Appears to the clever
Appears to the one in love
Nothing is in lost in the fire
It's only absorbed.

III

On the ends of fire
Things that don't shed light
Nor have any other traits
Dwell in somebody else's time
The only bird of its flock
Flies out of it
Take a handful of fresh ashes
Or anything that passed away
And you'll see it's remains the fire
Or that it can become.

[Translations 2008]